Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Obecně závazné vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška č.1/2015 kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsobu využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce 25.5.2015
Obecně závazná vyhláška č.2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využití a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Bošice

25.5.2015 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se ručí OZV č. 1/2014 Požární řád obce 19.7.2015
Obecně závazná vyhláška obce Bošice č. 1/2018 o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst

23.12.2018 

Obecně závazná vyhláška obce Bošice č. 2/2020, o místním poplatku ze psů

1.2.2020

Obecně závazná vyhláška obce Bošice č. 4/2020, o místním poplatku z užívání veřejného prostranství 1.2.2020
Obecně závazná vyhláška obce Bošice č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu

28.3.2021

Obecně závazná vyhláška obce Bošice č. 2/2021, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

01.01.2022

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací