Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název

Obec Bošice

2. Důvod a způsob založení

Obec Bošice (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Seznam organizací:   
Knihovna
SDH Budilov

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Bošice
  Bošice 11
  384 81 Čkyně

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Bošice
  Bošice 11
  384 81 Čkyně

 • 4.3 Úřední hodiny

Pondělí a středa od 7:30 do 17:00 (polední pauza 11:30 - 12:00)

 • 4.4 Telefonní čísla

  mobilní telefon: + 420 724 192 155

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.obecbosice.cz

 • 4.6 Adresa e-podatelny

Elektronická podání v digitální podobě lze učinit těmito způsoby:

 • vyplněním příslušného formuláře pro tyto účely Elektronická podatelna
 • zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny obec@obecbosice.cz
 • osobním doručením technického nosiče dat, na kterém je uloženo doručované elektronické podání.
 • 4.7 Další elektronické adresy

  obec@obecbosice.cz

 • 4.8 ID datové schránky

  9n2b7fi

 • 4.9 Pověřenec pro ochranu osobních údajů

  Jana Koubová

          e-mail: maro@wo.cz

          telefon: 380 427 365

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 4487604399/0800

6. IČ: 

00250350

7. DIČ: 

CZ00250350

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za 2019

Výroční zpráva za 2018

Výroční zpráva za 2017

Výroční zpráva za 2016

Výroční zpráva za 2015 

Výroční zpráva za 2014 (vloženo dne 29.4.2015)

Výroční zpráva za 2013 (vloženo dne 29.4.2015)

Výroční zpráva za 2012 (vloženo dne 29.4.2015)

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

 •  

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy: