Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství, třídění odpadu

 

 OZV o  místním poplatku  za "odpad"

Termíny svozu odpadů

 

Sběr a třídění odpadu v obci

Obec Bošice zajišťuje pro občany obce (s trvalým bydlištěm v obci nebo přidružených osadách) i místní podnikatele (s místem podnikání v obci) sběr tříděného odpadu do označných nádob, včetně zpětného odběru použitého oleje a tuků a komunálního odpadu. Nádoby jsou rozmístěné v rámci obce, ve vybraných lokalitách a také ve sběrném místě.

Nádoby pro zpětný odběr malých elektrospotřebičů a baterií jsou také umístěny v obchodě u Marešů a na obením úřadu lze uložit prázdné tonery z tiskáren.

Občané nebo podnikatelé, kteří nemají trvalé bydliště nebo místo podnikání v obci, mohou využít pouze nádoby na tříděný odpad. Pro ostatní uskladnění odpadu lze využít Skládku TKO Vimperk nebo Skládku TKO Libínské Sedlo.


Sběrné místo v Budilově

Sběrné místo je zpřístupněno po telefonické domluvě - více informací zde

Do sběrného místa je možné uložit tříděný odpad (plasty, sklo, papír, kov), elektroodpad (malé i velké elektrospotřebiče) a bioodpad (tráva, listí), objemný odpad.