Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Aktuality > K zamyšlení ... "(ne)třídění odpadů a (zne)užívání sběrného místa"

K zamyšlení ... "(ne)třídění odpadů a (zne)užívání sběrného místa"Veškerá snaha obce o smysluplný rozvoj odpadového hospodářství nákupem či zapůjčením kontejnerů na tříděný komunální odpad (dále jen TKO) a směsný komunální odpad (dále jen SKO), jejich polepování informačními cedulkami apod., se pro některé osoby nejspíše minula účinkem a zdá se být někdy bohužel nedoceněná.

Je už poněkud na pováženou a až zarážející co všechno lidé vhazují do kontejnerů nejen na SKO. Velmi oblíbeny a využívány jsou také kontejnery na plast.  Tentokrát do nich „přistálo“ např. staré nádobí a plechovky (viz foto), pro které je určen volně přístupný kontejner na kov na sběrném místě v Budilově. Jindy zase sklo, pro nějž je kontejner hned vedle SKO.  V plastech zase najdete pneumatiky…

Právě v těchto případech je nutno doslova „vybufetit“ a dotřídit obsah v nádobách po osobách, které si bohužel neuvědomují, že svozová firma toto dotřiďování obci fakturuje. Navyšují tak náklady na likvidaci odpadu a tím pak i místní poplatek.
    
Vřele těmto osobám doporučujeme prostudování obecně závazné vyhlášky č. 2/2015  o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využití a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Bošice, která je k nahlédnutí na webu obce.

Další nemilé zjištění je, že sběrné místo v Budilově  je „využíváno“ lidmi bez vědomí a přítomnosti odpovědných osob. Hromadí se tam tudíž odpad, který na sběrné místo nepatří a obec ho ani, již zmiňovanou OZV, neumožňuje bez předchozí domluvy na tomto místě shromažďovat. Náklady na likvidaci tak musí hradit obec.

Tyto osoby se tak dopouští porušování vyhlášky a obec je nucena tuto situaci řešit.

Upozorňujeme tedy, že se již začaly podnikat radikální kroky k zamezení tohoto jednání.