Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Dotace poskytnuté z JK

Dotace poskytnuté z rozpočtu Jihočeského kraje

 

 

Název dotace Název projektu Popis Fotodokumentace
Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje 

Reg. č. 453-02-15/19

JSDHO - nákup vybavení a oprava CAS

Zásahový oděv (kabát + kalhoty) - 5 ks

Zásahová pláštěnka - 5 ks

Zásahové rukavice (pár) – 5 párů

Zásahová přilba + svítilna + sada držáků k přilbě – 5 ks

Zásahové boty (pár) – 2 páry

 hasiči hasiči hasiči hasiči hasiči

Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací

Reg. č. 459-01-001/19

Oprava části MK v Budilově (SZ příjezd k návsi) Odebrání krytu a poškozených částí podkladu vozovky, doplnění podkladu vozovky kamenivem, vyrovnání povrchu podkladu a nový asfaltobetonový kryt vozovky, obnovení obrub a vadných uličních vpustí k odvodnění komunikace. silnice silnice silnice silnice silnice silnice
Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2019 Oprava části komunikace Budilov, poz. p. č. 436/8 Odebrání krytu a poškozených částí podkladu vozovky, vyrovnání výtluků,  doplnění podkladu vozovky kamenivem, vyrovnání povrchu podkladu, nový asfaltobetonový kryt vozovky a obnovení vadné uliční vpusti Starý povrch.jpg Starý povrch 1.jpg Oprava vpustě.jpg Nový povrch.jpg Nový povrch 1.jpg Nový povrch 2.jpg

Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury

Reg. č. 434-02-001/20

Zkapacitnění přívodního vodovodního řadu Budilov Celková výměna stávajícího potrubí nízké dimenze za nové, již dostatečně kapacitní potrubí v délce 298,4 m v8.jpg v.jpg v5.jpg v4.jpg v6.jpg v2.jpg